WORDT DE FIETSVERGOEDING DE NORM IN DE BEDRIJFSWERELD?

Tijdens de coronacrisis schoot de fietsverkoop de hoogte in, zowel voor klassieke als elektrische fietsen. Ook het gebruik van deelfietsen nam toe. Parallel daarmee werd de laatste tijd in veel sectoren begonnen met het toekennen van een fietsvergoeding of werd het bedrag voor werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer opgetrokken.

Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, vertelt ons meer over deze trend die wel eens de norm zou kunnen worden.

Aantrekkelijke fiscale en sociale behandeling

Een vergoeding toekennen aan werknemers die met de fiets komen, is zeer interessant voor de werknemer én de werkgever. Zowel op fiscaal als sociaal vlak is de vergoeding vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dus dat de fietsvergoeding een nettobedrag is.

Er moet evenwel aan twee voorwaarden worden voldaan:

  • Ten eerste mag het bedrag van de fietsvergoeding niet hoger liggen van 0,25€ per kilometer (bedrag 2022).
  • Ten tweede mogen de werknemers deze vergoeding enkel ontvangen voor de kilometers die ze werkelijk met de fiets afleggen. Als een werknemer een deel van het traject met de fiets aflegt en een deel met de trein, dan ontvangt hij of zij de vergoeding alleen voor de met de fiets afgelegde kilometers. Voor thuiswerkdagen wordt evenmin een fietsvergoeding toegekend.

Een fenomeen dat uitbreidt naar tal van sectoren

“Momenteel zijn er slechts 26 sectoren die geen enkele verplichting tot het toekennen van een fietsvergoeding opleggen”, merkt Laurence Philippe op. Sommige sectoren kennen de maximale fietsvergoeding toe (0,25€/km), terwijl andere het bij een lager bedrag houden.

“Om te weten welke vergoeding u moet toekennen, kunt u de sectorinformatie van uw onderneming raadplegen. Op dit gebied verandert er geregeld wat, met veel sectoren die de verplichte tussenkomst invoeren of optrekken. Het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) kent bijvoorbeeld een fietsvergoeding van 10 cent per kilometer toe sinds 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2022 werd het bedrag verdubbeld naar 0,20€ per afgelegde kilometer”, aldus nog Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional. Dit paritair comité, het grootste in België, beperkt de tussenkomst evenwel tot 4 euro per dag (8 euro sinds 1 juli 2022).  

Nog een aantal andere sectoren verhoogden de fietsvergoeding vanaf 1 juli 2022. Dat is het geval in het aanvullend PC voor de arbeiders (PC 100), in het garagebedrijf (PC 112), in de stoffering en de houtbewerking (PC 126), in de metaalhandel (PC 149.04) en voor de vrije beroepen (PC 336).

Stelt u een bonusplan op gericht op mobiliteit?

“Als u binnen uw onderneming een bonusplan wil invoeren (CAO 90 – niet-recurrente resultaatsgebonden premie) waarvan de doelstellingen verband houden met mobiliteit, dan dient u een fietsvergoeding toe te kennen aan uw werknemers. Dat hoeft niet de maximumvergoeding te zijn. U kunt een lager bedrag toekennen als uw sector dit toelaat”, verduidelijkt Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional.

En in de toekomst?

Naast de vele sectoren, die op dit vlak steeds meer verplichtingen vastleggen, besliste de federale regering een budget van 80 miljoen euro vrij te maken (aanvankelijk voorzien voor een verlaging van de btw tot 6% op de verkoop van fietsen) voor de veralgemening van de fietsvergoeding.

Deze discussie wordt momenteel gevoerd door de sociale partners. De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven brachten zopas een tussentijds verslag uit over de promotie van de fiets voor het woon-werkverkeer waarin voornamelijk een stand van zaken werd opgemaakt. Wordt dus vervolgd.

Meer Nieuws

Meer artikels